Free Website Visitor Counter JOSEPH DE PIRO - Official Site of the Cause of Canonisation JOSEPH DE PIRO - Official Site of the Cause of Canonisation Horizontal Drop Down Menus JOSEPH DE PIRO - Official Site of the Cause of Canonisation JOSEPH DE PIRO - Official Site of the Cause of Canonisation
 


JOSEPH DE PIRO - Official Site of the Cause of Canonisation

 
 

Il-Qaddej ta' Alla, Guzeppi De Piro

Fundatur tas-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl (1877-1933)

- Hajtu f'Ordni Kronologika -


 

1877    Twieled fl-Imdina, fit-2 ta’ Novembru 1877 min-nobbli Alessandru dei Marchesi De Piro u Ursola Agius. Kien is-seba’ fost disa’ aħwa. Fi tfulitu barra l-edukazzjoni primarja u sekondarja tgħallem u avanza fl-arti tal-pittura. Daħal l-Universita’ ta’ Malta u għal 3 snin kien fil-Fakulta’ ta’ l-Arti u Xjenza.

 

1897    Bejn l-1897 u l-1898 għamel parti mill-kors tal-Liġi. Kemm dam l-Universita’ kien imsieħeb fir-Royal Malta Militia.

 

1898    Ta’ 21 sena ħass is-sejħa għas-saċerdozju u fit-8 ta’ Mejju 1898, waqt is-supplika tal-Madonna ta’ Pompej iddeċieda li din kienet triqtu. Bħala student tal-Capranica, beda l-istudji tal-Filosofija u t-Teoloõija fl-Universita’ Gregorjana, f’Ruma fl-1898.

 

1902    Ordnat Saċerdot fil-15 ta’ Marzu 1902, fil-Bażilika ta’ San Ġwann Lateran, Ruma. Bejn l-1902 u l-1904 għamel żmien f’Davos, l-Isvizzera, għall-kura.

 

1904    Irritorna Malta u għal kważi 3 snin ħadem fil-Parroċċa tal-Qrendi.

 

1907    Intgħażel bħala Direttur ta’ l-Istitut Fra Diegu, Ħamrun, għall-iltiema bniet.

 

1910    Jagħti bidu għas-Soċjeta’ Missjunarja ta’ San Pawl billi jilqa’ l-ewwel żewġ membri.

 

1911    Inħatar Monsinjur tal-Katidral ta’ Malta.

 

1915    L-Arċisqof Mawru Caruana għażlu bħala segretarju tiegħu.

 

1918    Bejn l-1918 u l-1920 kien rettur tas-Seminarju Maġġuri ta’ Malta, fl-Imdina.

 

1919    Kien fost il-mexxejja tal-Maltin li għenu biex tinżamm il-kalma fl-inkwiet tas-Sette Giugno.

 

1920    Laħaq dekan tal-Katidral ta’ Malta.

 

1921    Malta tingħata Kostituzzjoni Ġdida. Dun. De Piro ta’ s-sehem sħiħ tiegħu fl-Assemblea Nazzjonali li wasslitha fit-tmiem.

 

1922    Għal xi xhur fis-sena 1922 hu kien flok il-Kappillan tal-Parroċċa tal-Gudja.

 

Żdiditlu d-direzzjoni ta’ Istituti oħrajn għall-iltiema:

1922    Id-Dar ta’ San Ġużepp f’Santa Venera

1922    L-Istitut ta’ Ġesu’ Nazzarenu, fiż-Żejtun

1925    Id-dar ta’ San Ġużepp, f’Għajnsielem, Għawdex

1925    Id-Dar taċ-Ċkejknin, f’Santa Venera

1927    L-Istitut ta’ San Franġisk ta’ Paola, f’Birkirkara.

 

1930    Wettaq ħidma ta’ medjazzjoni bejn il-Knisja u Lord G. Strickland.

 

1932    Bejn 1932 u 1933 kien Senatur fit-Tielet Parlament Malti.

 

1933    Miet fis-17 ta’ Settembru 1933.

 

Back to His Life

 
   

 
Website designed & maintained by MSSP| Disclaimer | Copyright | Privacy Policy | Sitemap |
© 2006 Missionary Society of Saint Paul, MSSP