JOSEPH DE PIRO - Official Site of the Cause of Canonisation

Horizontal Drop Down Menus JOSEPH DE PIRO - Official Site of the Cause of Canonisation

Horizontal Drop Down Menus

 

  

Il-Qaddej ta' Alla, Dun Guzeppi De Piro (1877 - 1933) Bijografija
 

Kapitlu I. 
  Minn student tal-Liġi għal seminarista

Ġużeppi De Piro, saċerdot ...
Għas-servizz tal-Knisja Lokali


  Mur 1 Kapitlu

--


Kapitlu II.     Fundatur ta’ l-ewwel u l-uniku istitut reliġjuż missjunarju maskili f’Malta …

De Piro ħadem bis-sħiħ għat-twaqqif tas-Soċjetà

Jibda mill-Emigranti Maltin

  Mur 2 Kapitlu

--
 


Kapitlu III.     L-iskop Ewlieni: Ħidma fost popli mhux evanġelizzati

Fra Ġużepp Franġisku Caruana fl-Abbissinja

Konklużjoni: Xi elementi ta’ l-ispiritwalità li kienet tanima din l-attività missjunarja


  Mur 3 Kapitlu

 
     
 
Website designed & maintained by MSSP| Disclaimer | Copyright | Privacy Policy | Sitemap |
© 2006 Missionary Society of Saint Paul, MSSP